FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 vuodeksi REKISTERÖINTI ja UUDISTAMINEN
tarjouksia ei voi yhdistää
20 Jäljellä olevien pakettien määrä

Parhaat varastotarjoukset 150 maasta

Yli 100 000 tyytyväistä käyttäjää

Tarjoukset halvemmalla jopa 90% lähtöhinnasta

Suora yhteys jälleenmyyjiin ja tukkukauppiaisiin

Miten mainostaa kansainvälisiä hyödykkeitä?

Miten mainostaa kansainvälisiä hyödykkeitä?

Oman yrityksen pyörittämiseen liittyy usein hankaluuksia, jotka ovat paljon vaikeampia, jos yritys perustuu ulkomaankauppaan ja lakitietämys on heikko. Kansainvälisessä kaupassa toimitettujen tavaroiden laadusta valittaminen on yksi tavallisista toimista - siihen liittyy joitakin tärkeitä vaiheita, jotka on toteutettava, jotta valituksella on olemassaolonsa. Tärkein ja perustavanlaatuisin vaateiden lähde on laki, jolla säännellään kansainvälisen kauppasopimuksen osapuolten välisiä suhteita, eli Wienissä 11. huhtikuuta 1980 tehty Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Jos haluamme soveltaa yleissopimuksen määräyksiä, meidän on oltava varmoja siitä, että sopimuksen allekirjoittaneiden osapuolten kotipaikka on yleissopimuksen hyväksyneissä maissa. Samoin kuin kuluttajalainsäädännössä, ostajalla on oikeus valittaa tavarasta, jos se ei ole sopimuksen mukainen. Tämä asetus kattaa tapaukset, joissa myyjä on jättänyt toimittamatta tavaran ostajalle joko laadullisesti tai määrällisesti puutteellisesti, tavarat on suojattu puutteellisesti tai ne on toimitettu muussa kuin sopimuksessa määritellyssä pakkauksessa. Jos tavara ei ole osapuolten allekirjoittaman sopimuksen mukainen, ostajan on ilmoitettava siitä välittömästi myyjälle ja valittava käytettävissään olevat oikeussuojakeinot (edellä mainitun yleissopimuksen 46-52 artiklan määräykset). Yksi ostajan oikeuksista on oikeus vaatia korvaavan tavaran toimittamista - tätä oikeutta voidaan käyttää vain, jos tavaran sopimuksenvastaisuus vaikuttaa olennaisesti sopimuksen rikkomiseen. Toinen oikeus on mahdollisuus vaatia alennusta suhteessa toimitettujen tavaroiden arvoon niiden ostettujen tuotteiden osalta, jotka eivät olleet sopimuksen mukaisia. On myös syytä mainita, että ostajan oikeus on myös vaatimus korjauksesta eli ostetun tavaran laatuvirheiden poistamisesta. Ilmeisin ja tunnetuin oikeus on mahdollisuus peruuttaa sopimus, jos tavaroiden laatu ei vastaa osapuolten välillä tehtyä sopimusta. On tärkeää korostaa, että peruuttaminen koskee sopimuksen sitä osaa, joka ei ole sopimuksen mukainen - täydellisellä peruuttamisella on oikeus olla olemassa, jos sopimuksenvastaisuus rikkoo voimakkaasti sopimusehtoja.

Tekijä:

Merkandi

Ilmainen uutiskirje

Päivittäiset ilmoitukset uusista tuotteista ja uutisista Merkandi palvelussa.