FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 vuodeksi REKISTERÖINTI ja UUDISTAMINEN
tarjouksia ei voi yhdistää
12 Jäljellä olevien pakettien määrä

Parhaat varastotarjoukset 150 maasta

Yli 100 000 tyytyväistä käyttäjää

Tarjoukset halvemmalla jopa 90% lähtöhinnasta

Suora yhteys jälleenmyyjiin ja tukkukauppiaisiin

Yleiset ehdot

Merkandi b2b tukkukaupankäyntialustan ehdot.


§ 1 Yleiset määräykset

1. https://merkandi.co.uk ja https://merkandi.com maksuoperaattori on Merkandi Ltd, rekisteröity Isossa-Britanniassa, Rotherham.
2. Merkandi-tavaramerkin ja itse Merkandi-kaupankäyntialustan omistaja on Merkandi Ltd (jäljempänä Merkandi), rekisteröity Iso-Britanniaan, Unit 4E, Enterprise Court, Rotherham, S63 5DB, yritysnumero 09582404.
3. Pääsy Merkandi-alustalle on maksettu ennakkoon näiden ehtojen §:n 2 mukaisesti.
4. Kaikki Merkandin kautta lähetetyt aieilmoitukset ja sopimukset toteutetaan suoraan ja kokonaan alustan käyttäjien välillä sen ulkopuolella. Merkandi on siis vain käyttäjien välinen viestintäalusta, ei osapuolena heidän välillään solmituissa kaupoissa tai sopimuksissa.
5. Rekisteröityessään käyttäjä hyväksyy Merkandi b2b -tukkukauppajärjestelmän ehdot.

§ 2 Rekisteröinti ja mukautettu tietokanta

1. Käyttäjä voi rekisteröityä täyttämällä verkkosivuilta löytyvän hakulomakkeen. Rekisteröityessään käyttäjä hyväksyy nämä ehdot. Käyttäjä saa käyttää Merkandia tilausmaksun suorittamisen jälkeen.
2. Merkandi hylkää kaikki vaatimukset käyttäjän tilin rekisteröinnistä tai aktivoinnista. Merkandi pidättää oikeuden kieltäytyä sopimuksen tekemisestä perusteluitta, erityisesti seuraavista syistä:
a. väärien tietojen antaminen rekisteröinnin aikana;
b. epäilyksiä käyttäjän laillisuudesta ja laillisesta olemassaolosta
c. epäilys tai epäilys käyttäjän uskottavuudesta ja maksukyvystä;
d. epäily vilpillisestä toiminnasta Merkandin b2b-tukkukaupankäyntialustalla tai epäily kilpailutoiminnasta;
e. Merkandin b2b-tukkukaupankäyntialustan käyttöehtojen rikkominen.
3. Jos käyttäjä on yksityinen henkilö, hänen on oltava täysi-ikäinen ja täysi oikeustoimikelpoinen.
4. Yritys tai yksityinen henkilö vahvistaa, että kaikki rekisteröinnin yhteydessä annetut tiedot ovat oikein ja päteviä.
5. Alustalle pääsyä ei voida vaatia, koska Merkandilla on täysi oikeus sulkea käyttäjä pois rekisteröinnin aikana ja milloin tahansa hänen tilauksensa aikana esimerkiksi turvallisuussyistä ja syytä ilmoittamatta .
6. Merkandi ei palauta liittymismaksua. Ei ole mahdollisuutta myydä, jälleenmyydä tai luovuttaa käyttöoikeutta toiselle henkilölle tai yritykselle. Jos tätä ehtoa rikotaan, tili poistetaan.
7. Merkandi ei tarjoa mahdollisuutta alentaa PREMIUM-tilauksesta STANDARD-tilaukseen.
8. Kun tilaus on tehty, Merkandi-järjestelmä luo automaattisesti tilausvahvistuksena proforma-laskun. Lasku laaditaan vain asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamien tietojen perusteella.

§ 3 Pääsy, käyttäjätunnus ja salasana

1. Käyttäjä varmistaa, että käyttäjätunnus ja salasana on suojattu kolmansien osapuolten luvattomalta käytöltä. Erityisesti käyttäjä sitoutuu olemaan jakamatta näitä tietoja henkilöille, jotka eivät ole 2 §:n mukaisia käyttäjiä tai joita ei ole määrätty käyttäjän yritykselle (laajennettu käyttöoikeus).
2. Käyttäjätunnuksen tai salasanan luvattomasta käytöstä tulee välittömästi ilmoittaa Merkandille. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa luvattomasta käytöstä, ellei hän osoita, että luvaton pääsy on johtunut niistä tekijöistä, joista Merkandi kantaa riskin.
3. Pääsy alustalle voidaan estää, kun käyttäjä antaa väärän salasanan kolme kertaa peräkkäin.
4. Asiakkaan käyttöoikeutta alustalle ei uusita automaattisesti. Jos Asiakas ei uusi käyttöoikeuttaan alustalle, se vanhenee vanhentumispäivänä.


§ 4 Merkandin palvelut

1. Merkandi tarjoaa erilaisia palveluita omien ehtojensa mukaisesti sekä palveluita, joista on määrätty Merkandin ja Asiakkaan välisissä lisäsopimuksissa.
2. Merkandi varaa oikeuden muuttaa sivuston ulkoasua sekä tarjolla olevia ominaisuuksia ja palveluita milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.
3. PREMIUM-tilin myyntivaihtoehto on lisäpalvelu, joka käynnistetään käyttäjän pyynnöstä yrityksensä positiivisen vahvistuksen jälkeen. Merkandi pidättää oikeuden kieltäytyä myyntivaihtoehdon aktivoinnista syytä ilmoittamatta. Palvelu ei ole erottamaton osa PREMIUM- ja FREEMIUM-tilejä. Myyntivaihtoehdon puuttuminen tai aktivoinnista kieltäytyminen tai sen deaktivointi milloin tahansa ei ole peruste Merkandi-alustalle pääsyn hyvitysvaatimukseen.

 

§ 5 Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

1. Käyttäjä vastaa kaikista Merkandiin pääsyyn tarvittavista yhteyksistä, julkisen Internetin käyttökustannuksista sekä alustan käyttämiseen tarvittavien viestintälaitteiden hankinta- ja ylläpitokustannuksista.
2. Käyttäjät kommunikoivat suoraan keskenään, omilla kuluillaan ja vastuullaan. Merkandi ei vastaa käyttäjien välisten liiketoimien seurauksista.
3. Jokainen Merkandin käyttäjä, joka on rekisteröitynyt myyjäksi Merkandin tietokantaan tukkutarjouksia listatessaan, vakuuttaa tuntevansa ja täysin hyväksyvänsä alustalle tarjousten lisäämisen säännöt. https://merkandi.co.uk/faq/the-rules-of-listing-offers-on-merkandi/64
4. Jokainen Merkandi-tietokantaan myyjäksi rekisteröitynyt Merkandin käyttäjä tukkutarjouksia listatessaan vakuuttaa, että hänen ilmoittamiensa tukkutarjouksia listattaessa Merkandin tietokantaan myyjäksi rekisteröidyt tuotteet ovat alkuperäisiä ja tulevat laillisista lähteistä.
5. Jokainen käyttäjä on vastuussa muiden käyttäjien kanssa vaihdetusta kirjeenvaihdosta. Saman tai samankaltaisen sisällön, roskapostin ja kaiken muun aggregoidun ja ei-toivotun viestinnän joukkolähetys Merkandin käyttäjien kanssa on kielletty. Väärinkäyttötapauksissa käyttäjän tili voidaan jäädyttää.

6. Ostajalla on oikeus antaa myönteinen/neutraali/negatiivinen kommentti myyjästä 2 kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Lasketaan myyjän ostolaskusta. Jokaisesta tehdystä kaupasta on mahdollista antaa yksi huomautus. Kiistan ratkaiseminen myyjän toimesta ei vastaa negatiivisen kommentin poistamista. Myyjän negatiivinen kommentti voidaan poistaa vain ostajan pyynnöstä.


6 § Aieilmoitukset, toimet ja lausunnot

1. Merkandin b2b-tukkukaupankäyntialustalla käyttäjän tekemät aikomusilmoitukset, toimet ja lausunnot sekä muut oikeudellisesti merkittävät toimet ovat vain käyttäjän toimia. Merkandi ei toimi tässä asiassa omaan lukuunsa eikä kolmannen osapuolen edustajana.
2. Merkandi ei ole vastuussa mistään käyttäjien välisten liiketoimien suorittamisesta.


7 § Tilinpäätös, palkka

1. Korvausmaksu määrätyltä ajalta on olemassa alustan käytöstä riippumatta tai mahdollista Merkandin palvelujen tarjoamista koskevien sopimusrajoitusten mukaisesti. Tämä koskee erityisesti palvelujen tarjoamisen rajoituksia, jotka voivat johtua yhteensopimattomista tai erityisistä asiakasohjelmiston asetuksista tai palveluntarjoajalta. Palvelujen tarjoaminen ja pääsy alustalle Merkandi voi olla rajoitettua erityisesti, jos jäät myöhässä lisenssimaksun maksamisesta.
2. Käyttäjä sitoutuu vastaanottamaan laskut, laskut ja laskutustiedot Merkandilta sähköpostitse PDF-muodossa. Käyttäjä tekee kaikkensa pitääkseen Merkandin ajan tasalla käyttäjän viimeaikaisesta sähköpostiosoitteesta. Saadakseen laskun postitse tai faksilla käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Merkandin asiakaspalveluun.

 

8 § Käsittely, tallennus ja tiedonsiirto

1. Merkandi-alustalla antamiasi henkilötietoja käsitellään sovellettavan lain ja tietosuojakäytännön mukaisesti https://merkandi.com.au/policies-privacy
2. Luomalla tilin Merkandiin käyttäjä sallii Merkandin tallentaa ja käsitellä henkilötietojaan, mukaan lukien kaupalliset tarkoitukset, ja turvallisuussyistä.
3. Merkandilla on erityisesti oikeus käsitellä käyttäjän tietoja ja sähköpostiosoitetta seuraavasti:
a. tarjoamaan Merkandin palveluita
b. viestintää käyttäjän Merkandi-liittymän aikana, kunnes käyttäjä peruuttaa valtuutuksen.
c. siirtää ne valtuutetuille henkilöille lakisääteisten velvoitteiden puitteissa
d. siirtää ne kolmansille osapuolille - julkisille laitoksille kaikissa tapauksissa, joissa se on Merkandin oikeutetun edun alainen, joka johtuu käyttäjien toimista alustassa. Käyttäjä antaa tarvittavan suostumuksen edellä mainittuun hyväksymällä Merkandin b2b-tukkukaupankäyntialustan ehdot.
4. Merkandi-platfromin käyttäjille muiden käyttäjien henkilötietoja luovutetaan vain Ehdoissa säädetyissä tapauksissa liiketoimien suorittamista varten ja muissa tapauksissa sen henkilön etukäteen antamalla suostumuksella, jota tiedot koskevat.
5.Merkandi-alustan käyttäjä on velvollinen olemaan paljastamatta kolmansille osapuolille tietoja muista käyttäjistä, joita he ovat saaneet Merkandi-alustan käytön yhteydessä, ellei se ole välttämätöntä kaupan toteuttamiseksi. Erityisesti on kiellettyä käyttää näitä tietoja kaupallisiin tarkoituksiin, erityisesti edistämään Käyttäjän Merkandin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa missä tahansa muodossa, esim.
a.ehdotusten tekeminen tavaroiden ostamiseksi tai myymiseksi Merkandi-alustan ulkopuolella;
b. liittää lähetettyyn Tuotteeseen tai missä tahansa muussa muodossa sisältöä, joka sisältää tietoa Merkandin ulkopuolella harjoitetusta kaupallisesta toiminnasta (esimerkiksi verkkokauppaa mainostavat esitteet);
c.tilien luominen käyttäjille verkkokaupoissa.
6. Jos käyttäjä rikkoo edellä kohdassa 5 mainittua syyllisyyttä, käyttäjä on velvollinen maksamaan Merkandille sopimussakkoa, joka on kymmenen kertaa liittymämaksun arvo sinä päivänä, jona käyttäjä rekisteröityi kuhunkin tapaukseen. Merkandilla on oikeus vaatia sovitun sopimussakon ylittävää korvausta
 

§ 9 Takuun vastuuvapauslauseke

Merkandin vastuuta rajoittavat seuraavat ehdot.

1. Merkandi ei ole vastuussa käyttäjien välillä tehtävistä sopimuksista ja selvityksistä eikä heidän välillään välitetyistä tai jaetuista tiedoista.
2. Merkandi ei vastaa käyttäjän toiselle käyttäjälle toimittamista lähetyksistä. Merkandi ei etenkään ota vastuuta käyttäjien antamien tietojen ja lausuntojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä, heidän tarjoamiensa tavaroiden ja palveluiden laadusta ja soveltuvuudesta käyttöön, käyttäjien mahdollisista kolmansien osapuolten oikeuksien loukkauksista. , uskottavuutensa ja vakavaraisuutensa vuoksi.
3. Merkandi ei voi täysin varmuudella sulkea pois sitä, että henkilö, joka tunnetaan tukkuostajana tai joka on tehty tai otettu alustan kautta Merkandin lausuntoja, on todella olemassa. Tahdonilmoituksen todellinen tekijä on siksi epävarma. Käyttäjä teki tarjouksen ja toimi siten isännässä omalla vastuullasi sopimuspuolen olemassaolon suhteen.
4. Merkandi ei myöskään voi varmuudella sulkea pois sitä, ettei salasana joudu luvattomien henkilöiden käsiin asiakkaan toimesta antamaan ilmoituksia. Myös riskin kantaa kokonaan asiakas. Off on vastuussa toimimisesta sanansaattajana Merkandina ilman lupaa, paitsi jos kyseessä on tahallinen väärinkäytös tai törkeä huolimattomuus.
5. Kaikki tietokantaa koskevat valitukset hyväksytään seitsemän päivän ajan asiakkaan tietokantaan pääsyn alkamisesta. Valitus on oikeutettu vain tietokannan ajantasaisuuteen ja sisällytettynä niiden tietoihin (täydellisillä tiedoilla) yli 3 % vanhentuneista osoitteista. Emme ota vastaan reklamaatiota tai hetkellistä tuotteen saatavuuden puutetta ei ole osa www.merkandi.com ja puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.
6. Kaikki sivustolla www.merkandi.com esiintyvät tuotteet ja nimet ovat informatiivisia, eivätkä ne ole siviililain mukainen tarjous. Emme takaa emmekä ole vastuussa tuotteiden saatavuudesta osoitteesta www.merkandi.com. Pidätämme oikeuden käännösvirheisiin.

 

§ 10 Vastuuvapauslauseke

1. Merkandi ei ole vastuussa alustan tilapäisestä poissaolosta erityisesti huoltotöistä johtuen, jos pääsyn puute ei ylitä yhteensä 5 % vuodesta kalenterivuoden aikana ja pidempi käyttökatkos ei johtua tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
2. Merkandi ei ole vastuussa muiden käyttäjien verkkosivustolla olevien tietojen, neuvojen ja suositusten oikeellisuudesta ja/tai täydellisyydestä.
3. Merkandi ottaa etäisyyttä erityisesti tarjouksiin liittyvien URL-osoitteiden sisältöön, niiden sisältöön ja tekijöihin, eikä vastaa tällaisten URL-osoitteiden sisällöstä, tapahtumista tai vahingoista.
4. Merkandi ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat ohjelmiston ja laitteiston käytön aiheuttamista vioista ja virheistä, erityisesti Internetin teknisistä vioista. Merknadi ei etenkään ota mitään tuottamuksellista vastuuta vahingoista, jotka johtuvat Internetin puutteesta tai Internetin virheettömästä toiminnasta, jotka johtuvat ohjelmiston tai laitteiston käytöstä Merkandi-sivustoa käytettäessä ja virheellisesti. tai sopimusetujen virheellinen toteutus teknisten ohjelmistojen ja laitteistojen tai Internetin vuoksi. Tämä koskee erityisesti tilannetta, jossa palvelujen käyttörajoituksen aiheuttaa käyttäjän ISP tai epätyypillinen käyttäjän ohjelmisto.
5. Merkandi ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat olennaisen sopimusvelvoitteen tahallisesta rikkomisesta. Tämä koskee myös tahattomasti epäolennaista velvoitetta neuvottelujen aikana sekä tahattomasta toiminnasta johtuvaa lakisääteistä vastuuta.
6. Korvausvelvollisuus rajoittuu vastuussa, paitsi tahallisesta virheestä, tyypillisiin ja ennakoitavissa oleviin vahinkoihin ja joka tapauksessa vain vahingon keskimääräiseen määrään.
7. Merkandi ei ole vastuussa kolmansien osapuolien verkkosivujen sisällöstä, etenkään Merkandin alustalta löytyvistä ostossivustoista.
8. Tätä vastuunrajoitusta sovelletaan soveltuvin osin laillisiin edustajiin, työntekijöihin ja kolmansiin osapuoliin, jotka käyttävät Merkandia määräyksen täytäntöönpanoon.
9. Merkandi korostaa, että ostaja ja myyjä voivat olla vakuutettuja mahdollisilta vahingoilta.
10. Kaikki tällä sivustolla käytetyt nimet ja tavaramerkit ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niitä käytetään vain tunnistamiseen.

 

§ 11 Toimivalta, sovellettava laki

1. Tähän määräykseen sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan lakeja. Kansainvälistä tavarakauppaa koskevan YK:n yleissopimuksen soveltaminen on poissuljettua, koska määräyksen osapuolet sulkevat pois kuluttajansuojalain soveltamisen.
2. London Magistrates' Courts (London Magistrates' Courts) ovat kaikkien näiden ehtojen mukaisten sopimusten ja määräysten paikallinen toimivalta. Merkandi varaa oikeuden haastaa käyttäjän oikeuteen hänen puolestaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

§ 12 Loppumääräykset

1. Yleisten sopimusehtojen tai asiakkaan toimeksiantojen sisällyttäminen ei ole sallittua.
2. Jos jokin näiden Ehtojen säännöksistä on kokonaan tai osittain oikeudellisesti pätemätön tai jos ne menettävät voimassaolonsa tulevaisuudessa, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.
3. Osapuolet sopivat korvaavansa oikeudellisesti pätemättömän ehdon samanlaisella, mutta kuitenkin voimassa olevalla määräyksellä.

Ilmainen uutiskirje

Päivittäiset ilmoitukset uusista tuotteista ja uutisista Merkandi palvelussa.