Vanhojen hintojen viimeiset päivät
-30%
01.06.2023 nostamme palveluiden hintoja.
Viimeinen mahdollisuus hyödyntää nykyiset!

Parhaat varastotarjoukset 150 maasta

Yli 45 000 tyytyväistä käyttäjää

Tarjoukset halvemmalla jopa 90% lähtöhinnasta

Suora yhteys jälleenmyyjiin ja tukkukauppiaisiin

Yleiset ehdot

Yleiset ehdot tukkutietokannan käyttämisestä Merkandi-alustalla ja tietosuojasta osoitteessa http://www.merkandi.fi 

1 Yleiset säännökset 1.Verkkopalvelun www.merkandi.pl taloudellinen toimija Puolassa on yritys Merkandi Ltd (jäljempänä "Merkandi"), jonka kotipaikka on Rotherham, Englanti, S63 5DB, Unit 4E, Enterprise Court.
2.Tavaramerkin ja Merkandi-kaupankäyntialustan omistaja on Merkandi Ltd (jäljempänä 'Merkandi'), joka on rekisteröity Englannissa, Unit 4E, Enterprise Court, Rotherham, S63 5DB, yritysnumero: 09582404.
3.Kolmas ehto pääsyn ja käytön suljetun alustan Merkandi on lähettää ja maksaa tietokannan tilaus mukaisesti 2.
4.Aiesopimukset ja sopimukset tehdään Merkandin kautta suoraan ja yksinomaan tiettyjen Euroopassa sijaitsevien asiakkaiden/tukkukauppiaiden välillä ja ne tehdään foorumin ulkopuolella. Merkandi toimii näin ollen vain yhteydenpidon toteuttajana eikä ole kauppasopimuksen osapuoli.
5. Yhdessä rekisteröinnin asiakas hyväksyy yleiset käyttöehdot tietokantaan, sekä mahdolliset muutokset yleisiin ehtoihin, jotka ilmoitetaan. 2 Rekisteröinti, tietokannan tilaaminen ja maksu

1.Ensinnäkin asiakas voi rekisteröityä Merkandiin täyttämällä ja lähettämällä hakemuslomakkeen. Rekisteröitymällä asiakas hyväksyy tilauksen erityisehdot ja yleiset sopimusehdot. Jäsenen rekisteröinti ja lupa käyttää alustaa tapahtuu maksun vastaanottamisen jälkeen.


2.Vaatimus järjestyksen päättämisestä on poissuljettu. Merkandi pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä tekemästä käyttöoikeustilausta ilman perusteluja tai peruuttaa sen erityisesti seuraavista syistä:
a) väärien tietojen antaminen rekisteröinnin yhteydessä;
b) epäilyt asiakkaan toimivallasta ja oikeudellisesta olemassaolosta sekä alustan käytöstä liiketoimintaan liittyen, jos näitä epäilyjä ei selvitetä välittömästi asiakkaan kustannuksella esittämällä asiaankuuluvat asiakirjat;
c) epäilykset tai epäilyt asiakkaan uskottavuudesta ja maksukyvystä;
d)epäilys vilpillisestä liiketoiminnasta Merkandi-alustalla tai kilpailutoiminnasta Merkandi-portaalia kohtaan;
e) Merkandin käyttösääntöjen tai yleisten ehtojen rikkominen.

3. Jos asiakas on yksityishenkilö, hänen on oltava täysi-ikäinen ja täysin oikeustoimikelpoinen.

4. Yritys/yksityishenkilö, joka haluaa hankkia pääsyn tietokantaan, varmistaa, että kaikki hänen rekisteröinnin yhteydessä antamansa tiedot ovat täydelliset ja totuudenmukaiset.

5. Tietokantaan ei ole mahdollista vaatia pääsyä, koska Merkandi voi sulkea asiakkaan pois rekisteröitymisen aikana ja milloin tahansa tilauksen aikana, esimerkiksi turvallisuussyistä ja ilman mitään syytä.

6.Merkandi ei palauta alustan maksullisesta käyttöoikeudesta maksettuja varoja, paitsi 14 päivän kuluessa käyttöoikeuden myöntämispäivästä. Merkandin kaupankäyntialustan käyttöoikeutta ei myöskään ole mahdollista myydä, jälleenmyydä, siirtää maksua vastaan tai ilmaiseksi (missään muodossa tai muodossa) toiselle taholle tai henkilölle kuin sille, joka on alun perin rekisteröitynyt järjestelmään. Jos näitä ehtoja rikotaan, tili poistetaan.

7. Maksukorttioperaattori, joka tukee Merkandiin pääsyä koskevia maksuja, on PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, joka on merkitty Poznańin Nowe Miaston ja Wildan käräjäoikeuden (Poznań) ylläpitämään valtakunnalliseen tuomioistuinrekisteriin (National Court Register), valtakunnallisen tuomioistuinrekisterin VIII kaupallinen osasto, KRS-numerolla 0000347935, NIP-numerolla 7792369887, rekisterinumerolla 301345068.

8. Rekisteröintimaksun palautuksen yhteydessä, jos käyttäjä on siirtänyt rahaa pankkisiirrolla, palautuksen määrästä vähennetään pankin siirtopalkkio. 3 Pääsy, käyttäjätunnus ja salasana
1. Asiakas sitoutuu varmistamaan, että käyttäjätunnus ja salasana on suojattu kolmansien osapuolten luvattomalta käytöltä. Asiakas sitoutuu erityisesti olemaan antamatta näitä tietoja sellaisten henkilöiden saataville, jotka eivät ole 2 kohdassa tarkoitettuja asiakkaita tai joita ei ole nimetty asiakkaan yritykseen (laajennettu käyttöoikeus).
2. Kaikesta käyttäjätunnuksen tai salasanan luvattomasta käytöstä, josta asiakas saa tietää tai jota tositapahtumien perusteella epäillään, on ilmoitettava välittömästi Merkandille. Asiakas on vastuussa tietojensa luvattomasta käytöstä käyttäjän tunnistamiseen, ellei hän osoita, että luvaton käyttö on aiheutunut syistä, joiden riskin Merkandi kantaa.
3. Kolmas Pääsy alustalle voidaan estää, kun kolme kertaa syötät väärän salasanan.
4 Merkandi-palvelut 1. Merkandi tarjoaa ostajille erilaisia tuotteita erityyppisissä palveluissa, joita säännellään sopimusehdoissa tai joita koskevat lisäsopimukset. 2. Merkandilla on oikeus milloin tahansa muuttaa tarjottujen palvelujen valikoimaa sekä verkkosivuston merkandi.fi ominaisuuksia ja ulkoasua. 5 Asiakkaan velvollisuudet
1. Asiakas vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat Internet-yhteyden liittämisestä tai käyttötavan muuttamisesta, julkisen Internetin käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista sekä alustan käyttämiseen tarvittavien viestintälaitteiden hankinta- ja ylläpitokustannuksista.
2. Kukin Merkandi-alustaa käyttävä asiakas ottaa yhteyttä tukkukauppiaisiin jaetusta tietokannasta omalla kustannuksellaan ja vastuullaan. Merkandi ei ole millään tavalla vastuussa asiakkaan ja tietokannasta löytyvän tukkukauppiaan välisen transaktion tai sen puuttumisen seurauksista.
3. Jokainen Merkandin tietokantaan tukkukauppiaaksi rekisteröitynyt ja merkandi.pl-sivustolla ilmoituksia julkaiseva Merkandin asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä varauksetta tarjousten lisäämistä koskevat säännöt: https://merkandi.fi/faq/myyntitarjousten-lisaeaemisen-saeaennoet/64
4. Jokainen Merkandin asiakas, joka on rekisteröitynyt tukkukauppiaaksi Merkandin tietokantaan ja julkaisee ilmoituksia merkandi.pl-sivustolla, vakuuttaa, että hänen tarjoamansa tavarat eivät ole väärennettyjä ja että ne ovat peräisin laillisista lähteistä.


5. Kukin asiakas on vastuussa muiden käyttäjien kanssa käydystä kirjeenvaihdosta. Samansisältöisten tai samankaltaisten viestien massalähetys, roskaposti ja kaikenlainen muu kollektiivinen, ei-toivottu viestintä käyttäjille on kielletty. Väärinkäytöstapauksissa asiakkaan tili voidaan sulkea.


6 Aiesopimusten, toimien ja lausuntojen antaminen 1. Jokainen käyttäjän Merkandi-verkkopalvelussa tekemä, toiselle käyttäjälle välitetty tai hänen vastaanottamansa tahdonilmaisu sekä kaikki kaupallinen toiminta ja muut lausunnot tai toimet, joilla on oikeudellista merkitystä (yhteenveto toimista), ovat asiakkaan yksin tekemiä toimia. Merkandi ei toimi tässä suhteessa omissa nimissään tai kolmannen osapuolen edustajana. 2. Merkandi ei ole vastuussa dispositiivisen toimen toteuttamisesta liiketoimen määräyksen täyttämiseksi.


7 Laskujen antaminen, korvaukset
1. Korvausvaatimus määräajaksi on olemassa riippumatta alustan käytöstä tai mahdollisista Merkandin tekemistä palvelujen tarjoamista koskevista sopimusrajoituksista. Tämä koskee erityisesti palvelujen tarjoamisen rajoituksia, jotka voivat johtua yhteensopimattomista tai erityisistä asiakasohjelmiston asetuksista tai niiden tarjoajasta. Palveluiden tarjoamista ja pääsyä Merkandi-alustalle voidaan rajoittaa erityisesti silloin, kun käyttäjä on maksamatta tilausmaksuja.
2. Jäsen ilmoittaa suostuvansa vastaanottamaan laskut ja niihin liittyvät tiedot Merkandilta sähköpostitse, PDF-muodossa alkuperäiskappaleen tulostamista varten, ja että hän pyrkii kaikin tavoin siihen, että Merkandilla on aina hänen ajantasainen sähköpostiosoitteensa, johon häneen voi ottaa yhteyttä. Pyynnöstä Merkandi lasku, joka lähetetään faksilla tai postitse.

8 Tietojen käsittely, tallentaminen ja siirtäminen 1. Hakemuksen ja rekisteröitymisen yhteydessä Merkandi alustalla Sinä asiakkaana annat suostumuksesi henkilökohtaisten ja kaupallisten tietojen ja järjestelmän sisäisen kirjeenvaihdon sähköpostin tallentamiseen ja käsittelyyn, jos ne on kerätty kaupankäyntialustan tarkoituksiin ja arkistointi on tarpeen dokumentointia varten ja turvallisuussyistä. 2. Second Merkandi on nimenomaisesti oikeutettu käyttämään tietojasi ja sähköpostiosoitettasi seuraavasti: a) niiden hävittäminen Merkandi-foorumin tarjoamien palvelujen mukaisesti. b)lähettää laskut tietokantojen ja tietojen käytöstä Merkandille ja Merkandilta tilauksen aikana ja välittömästi sen päättymisen jälkeen siihen asti, kunnes valtio peruuttaa tämän valtuutuksen. c) niiden siirtäminen valtuutetuille yksiköille lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. d)siirtää ne kolmansille osapuolille - julkisille laitoksille kaikissa tapauksissa, kun se on riippuvainen Merkandi -portaalin oikeutetuista eduista, jotka johtuvat käyttäjän toiminnasta portaalissa. Asiakas ilmaisee tarvittavan suostumuksensa edellä mainittuun hyväksymällä nämä erityisehdot ja Merkandin alustan käytön.

9 Takuun vastuuvapauslauseke Merkandi vastuu on seuraavasti rajoitettu suhteessa kaikkiin välitettyyn portaalin Merkandi tiedot, aikeilmoitukset, sopimukset kolmansien osapuolten välillä ja tiedustelut tavaroiden ja palvelujen: 1. Merkandi ei ole vastuussa yksittäisten asiakkaiden / tukkukauppiaiden ja annettujen tietojen välillä tehdyistä sopimuksista. 2. Kaikki vastuu Merkandi tavaroista ja palveluista, jotka tarjoaja tarjoaa ostajalle, on suljettu pois. Merkandi ei erityisesti ota vastuuta ostajan tai tukkukauppiaan tietokannasta antamien tietojen ja ilmoitusten oikeellisuudesta ja täydellisyydestä, toimitettavien tavaroiden ja palvelujen laadusta ja käyttökelpoisuudesta ja soveltuvuudesta ostajan määrittelemän tarkoituksen toteuttamiseen, toimitettavien tavaroiden ja palvelujen mahdollisesti aiheuttamista kolmansien osapuolten oikeuksien loukkauksista eikä asiakkaiden olemassaolosta, luotettavuudesta ja maksukyvystä. 3. Kolmanneksi Merkandi ei voi sulkea pois varmuudella, että henkilö, joka on merkitty ostajaksi tai tukkumyyjäksi toimitetussa tai Merkandi-foorumin kautta hyväksytyssä aiesopimuksessa, on todella olemassa. Testamenttijulistuksen todellinen tekijä on siis edelleen epävarma. Tarjouksen tekevä tai vastaanottava asiakas toimii näin ollen omalla vastuullaan sopimuskumppanin olemassaolon suhteen. 4. Merkandi ei myöskään voi sulkea pois varmuudella sitä, että salasana ei joudu sellaisen henkilön käsiin, jolla ei ole asiakkaan valtuuksia tehdä tahdonilmaisuja. Myös tämä riski on kokonaan asiakkaan vastuulla. Tämän ulkopuolelle jää Merkandin vastuu ilman lupaa toimivana lähettinä, lukuun ottamatta tahallista väärinkäytöstä tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvaa vastuuta. 5. Mahdollinen valitustietokanta hyväksytään enintään 7 päivän ajan tietokannan käyttöönotosta, jotta asiakas pääsee tietokantaan. Valitus koskee ainoastaan ja yksinomaan tietokannan ajantasaisuutta ja sen sisältämiä tietueita (täydelliset tiedot), joissa on yli 3 prosenttia vanhentuneita osoitteita. Emme ota vastaan valituksia tavaroiden puuttumisesta tai tilapäisestä puuttumisesta osoitteesta www.merkandi.pl sekä puhelinnumeroista ja sähköpostiosoitteista. Jos haluat tehdä valituksen, lähetä viesti osoitteeseen: [email protected]. Valitukset käsitellään

10 työpäivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Valituksen vastaanottopäivänä pidetään sitä päivää, jona asiakas on lähettänyt viestin. 6. Kaikki tuotteet ja niiden kuvaukset verkkosivustolla www.merkandi.fi ovat ainoastaan tiedoksi, eivätkä ne muodosta siviililaissa tarkoitettua tarjousta. Emme takaa emmekä ole vastuussa tuotteiden saatavuudesta verkkosivuilla merkandi.pl. Pidätämme oikeuden käännösvirheisiin. 10 Vastuuvapauslauseke 1. Merkandi ei ole vastuussa siitä, että alusta Merkandi ei tilapäisesti, erityisesti huoltotöiden vuoksi, ole asiakkaan käytettävissä, jos käyttöoikeuden puuttuminen ei ylitä yhteensä 5 % kalenterivuoden aikana ja kun pidemmät käyttöoikeuden katkokset eivät johdu tahallisesta toiminnasta tai törkeästä huolimattomuudesta. 2. Merkandi ei ole vastuussa asiakkaiden Merkandi-verkkosivuilla julkaisemien tietojen, neuvojen ja suositusten oikeellisuudesta ja/tai täydellisyydestä, eikä myöskään tukkukauppiaiden tietokannasta löytyvistä tiedoista, neuvoista ja suosituksista, joihin pääsee käsiksi Merkandi-verkon kautta. 3. Merkandi ottaa nimenomaisesti etäisyyttä tarjoukseen liittyvien verkkolinkkien sisältöön, niiden sisältöön ja tekijöihin, eikä ole vastuussa tällaisten linkkien sisällöstä, liiketoimista tai niiden käytöstä aiheutuvista vahingoista. 4. Merkandi ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat onnettomuuksista ja virheistä käytetyissä ohjelmistoissa ja laitteistoissa ja erityisesti Internetin teknisistä vioista. Erityisesti Merknadi ei vastaa mistään tuottamuksesta riippumattomista vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Internetiin ei ole pääsyä tai Internetin virheellisen toiminnan seurauksena, ohjelmistojen tai laitteistojen seurauksena, kun käytetään verkkosivustoa Merkandi ja virheellinen tai puutteellinen suoritus sopimusperusteisten palvelujen suorittaminen johtuu teknisistä ongelmista ohjelmistojen ja laitteistojen tai Internetin kanssa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun kyseessä ovat rajoitukset etujen toteuttamisessa, jotka voivat johtua yhteensopimattomuudesta tai asiakasohjelmiston tai sen tarjoajan erityisistä parametreista. 5. Merkandi ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että tahattomasti rikotaan epäolennaista sopimusvelvoitetta. Tämä koskee myös neuvottelujen aikana tapahtuvaa tahatonta rikkomista ja tahattomasta teosta aiheutuvaa lakisääteistä vastuuta. 6. Vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu vastuun osalta, lukuun ottamatta tahallisuutta, tyypillisiin ja ennakoitavissa oleviin vahinkoihin ja joka tapauksessa vain keskimääräisen vahingon määrään. 7. Merkandi ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustojen, erityisesti verkkokauppojen, kokonaissisällöstä, joiden linkit ovat suoraan tai epäsuorasti Merkandi-alustalla. 8. Edellä mainittuja vastuunrajoituksia sovelletaan soveltuvin osin niihin laillisiin edustajiin, työntekijöihin ja kolmansiin osapuoliin, joita Merkandi käyttää säännöksen toteuttamiseen. 9. Merkandi korostaa, että ostaja ja myyjä voidaan vakuuttaa vahinkojen varalta. 10. Kaikki tällä verkkosivustolla käytetyt nimet ja tavaramerkit ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään vain tunnistamistarkoituksessa. 11 Toimivalta, sovellettava laki 1. Tähän tilaukseen sovelletaan Puolan lainsäädäntöä. YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltaminen on suljettu pois. Tämän määräyksen osapuolten vuoksi kuluttajansuojalakia ei sovelleta. 2. Rotherhamin tuomioistuin, Englanti, on toimivaltainen kaikissa sopimuksissa, tilauksissa, jotka on tehty näiden käyttöehtojen mukaisesti tietokantaan. Merkandilla on myös oikeus nostaa kanne toimivaltaisessa tuomioistuimessa asiakkaan puolesta. 12 Loppusäännökset 1. Ensimmäinen Ei ole sallittua sisällyttää yleisiä sopimusehtoja, tilauksia asiakas. 2. Jos tämän sopimuksen / tilauksen yksittäiset määräykset ovat osittain tai kokonaan oikeudellisesti pätemättömiä tai jos ne tulevat pätemättömiksi tulevaisuudessa, se ei vaikuta sopimuksen / tilauksen muun osan pätevyyteen. 3. Oikeudellisesti pätemätön määräys, osapuolet sitoutuvat korvaamaan sellaisen oikeudellisesti pätevän määräyksen, joka on taloudellisesti mahdollisimman lähellä pätemätöntä määräystä.

Ilmainen uutiskirje

Päivittäiset ilmoitukset uusista tuotteista ja uutisista Merkandi palvelussa.